Bun venit in Comuna Merghindeal

Dispozitii primar

2018

Dispozitia nr 1 privind convocarea consiliului local

Dispozitia nr. 28 privind convocarea consiliului local

Dispozitia nr 33 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Sef SVSU, angajat contractual in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Merghindeal, constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor

Dispozitia nr 36 privind constituirea comisiei de licitatie a pasunatului comunal Merghindeal

Dispozitia nr 37 privind convocarea Consiliului Local

Dispozitia nr 42 privind delegarea atributiilor privind completarea si tinerea la zi pe suport de hartie si in format electronic precum si a centralizarii datelor Registrului agricol

Dispozitia nr 49 privind desemnarea sefului SVSU Merghindeal ca agent de inundatii

Dispozitia nr 50 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru obiectivul PRIOECT TEHNIC ” Reabilitare strazi in Merghindeal si Dealu frumos din comuna Merghindeal”

Dispozitia nr 55 privind convocarea Consiliului Local

Dispozitia nr 61 privind Comisia de evaluare si selectie a cererilor de sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Merghindeal, pentru unitatile de cult religios recunoscute in Roamnia, de pe raza UAT Merghindeal

Dispozitia nr 78 privind virarea unor credite bugetare

Dispozitia nr 82 privind convocarea Consiliului Local

DISPOZITIA NR 97 privind aprobarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie

2

3

Dispozitia nr 98 privind convocarea Consiliului Local

Dispozitia nr 100 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru obiectivele de investitii ” Reparatii capitale trotuare Dealu Frumos si Merghindeal ” din comuna Merghindeal

Dispozitia nr 105 privind delegarea unor atributii ale Primaruluiu Comunei Merghindeal , domnului Barsan Marius, viceprimar al Comunei Merghindeal, judetul Sibiu

Dispozitia nr 112 privind desemnarea persoanei responsabile cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul Primariei Merghindeal, judetul Sibiu

Dispozitia nr 113 privind convocarea Consiliului Local

Dispozitia nr 115 privind virarea unor credite bugetare

Dispozitia nr 116 privind delegarea atributiilor privind protectia muncii in cadrul Primariei Merghindeal

Dispozitia nr 117 privind modificarea componentei nominale a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta

Dispozitia nr 118 privind stabilirea programului de masuri speciale pentru contracararea perioadelor caniculare sau secetoase

Dispozitia nr 119 privind desemnarea persoanelor pentru a se ocupa de activitatile privind masurile de prim-ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor

Dispozitia nr 120 privind organizarea apararii impotriva incendiilor

Dispozitia nr 121 privind reglementarea utilizarii focului deschis pe teritorul Comunei Merghindeal

Dispozitia nr 122 privind desemnarea pentru a se ocupa de activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din unitate, ca lucrator desemnat a Domnului Craciun Bogdan- Sef SVSU

Dispozitia nr 129 privind convocarea Consiliului Local

Dispozitia nr 135 privind constituirea comisiei de evaluare  a ofertelor pentru obiectivele de investitii ” Reparatii trotuare Dealu Frumos si Merghindeal” din Comuna Merghindeal

Dispozitia nr 136 privind delegarea atributiilor secretarului comunei Merghindeal, pe perioada concediului legal

Dispozitia nr 143 privind numirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor privind obiectivele de investitii „Reparatii capitale trotuare Merghindeal” si „Reparatii capitale trotuare Dealu Frumos”

Dispozitia nr 144 privins convocarea Consiliului local

Dispozitia nr 145 privind virarea unor credite bugetare

Dispozitia nr 146 privind delegarea atributiilor secretarului comunei Merghindeal, pe perioada concediului legal

Dispozitia nr 147 privind delegarea unor atributii ale Primarului Comunei Merghindeal, domnul Barsan Marius , viceprimar al Comunei Merghindeal, judetul Sibiu

 

 

 

 

 

 

 

2017

Dispozitia nr 1 privind  convocarea  Consiliului local

Dispozitia nr 2 privind convocarea Consiliului  local

Dispozitia nr.9 privind  stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne in perioada 1 ianuarie 2016 – 31 martie 2016 pentru familiile si persoanele singure altele decat cele beneficiare de ajutor social

Dispozitia nr.21 privind constituirea comisiei de licitatie a pasunatului comunei Merghindeal

Dispoziatia nr.33 privind convocarea Consiliului local

Dispozitia nr.52 privind beneficiarii stimulentului educational pentru semestrul II , anul scolar 2015 – 2016

Dispozitia nr.53 privind convocarea  Consiliului local

Dispozitia nr 56 privind constituirea comisiei de evaluare si selectare a ofertelor pentru lucrarea ” Modernizarea si eficientizare a sistemului de iluminat public in Comuna Merghindeal , judetul Sibiu ” – reabilitare iluminat public

Dispozitia nr 57 privind virarea  unor credite bugetare

Dispozitia nr 60 privind beneficiarii stimulentului educational pentru semestrul II , anul scolar 2015-2016

Dispozitia nr 70 privind beneficiarii stimulentului educational pentru care se suspenda dreptul la stimulent

Dispozitia nr 81 privind aprobarea distribuirii stimulentului educational ,sub forma de tichete sociale , copiilor din invatamantul prescolar provenind din familii defavorizate , aferent lunii martie 2016

Dispozitia nr  83 privind convocarea Consiliului Local

Dispozitia  nr 84 privind virarea unor credite bugetare

Dispozitia nr 85 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscriptie Merghindeal

Dispozitia nr 88 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral , la alegerile pentru autoritatile admnistratiei publice locale din data de 05.06.2016 , in Comuna Merghindeal

Dispozitia nr 105 privind numirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Dezvoltarea infrastructurii comunei Merghindeal prin constructia retelei de apa potabila ”

Dispozitia nr 110 privind numirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru investitia ” Reabilitare , modernizare si eficientizare a sistemului de iluminat public in comuna Merghindeal , judetul Sibiu ”

Dispozitia nr 111 privind convocarea Consiliului local

Dispozitia nr 168 privind numirea  Comisiei  de  receptie  la terminarea  lucrarilor  privind  obiectivul  de  investitii  „Bransamente  la  reteaua  de  apa  in  localitatile  Merghindeal  si  Dealu  Frumos  din  comuna  Merghindeal ”

Dispozitia nr 169 privind convocarea Consiliului  local

Dispozitia nr.188 privind convocarea Consiliului Local

Dispozitia nr.191 privind virarea unor credite bugetare

Dispozitia nr 192 privind Normele metodologige generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu

Dispozitia nr.193 privind fazele si circuitul documentelor conform unui program propriu de masuri in cazul angajarii , lichidarii , ordonantarii si platii cheltuielilor institutiei

Dispozitia nr.205 privind virarea unor credite bugetare

Dispozitia nr 206 privind virarea unor credite bugetare

Dispozitia nr 207 privind convocarea Consiliului Local

Dispozitia nr 218  privind beneficiarii stimulentului educational pentru luna septembrie , anul scolar 2016-2017

Dispozitia nr 220 privind stabilirea dreptului  la ajutorul pentru incalzirea locuintei  cu  lemne  in perioada 1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017  pentru familiile beneficiare de ajutor social.

2017

Dispozitia nr.2 privind  convocarea Consiliului  Local

Dispozitia nr.5  privind  convocarea  Consiliului  Local

Dispozitia nr. 31  privind  delegarea  atributiilor  de  secretar  al  comunei  Merghindeal , incepand  cu  data  de  01.02.2017

Dispozitia nr.32  privind  delegarea  atributiilor  de  stare  civila  doamnei  Barsan  Viorica

Dispozitia nr.33  privind  convocarea  Consiliului  Local

Dispozitia nr. 34  privind  constituirea  comisiei  de  licitatie  a  pasunatului  comunei  Merghindeal

Dispozitia nr. 40  privind convocarea  Consiliului  Local

DISPOZITIA NR 41  privind delegarea atributiilor privind completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariilor Primariei comunei Merghindeal, doamnei Torba Dorina

DISPOZITIA NR 59 privind convocarea Consiliului Local

DISPOZITIA NR 69 privind delegarea atributiilor secretarului comunei Merghindeal , pe perioada concediului legal

Dispozitia nr 79 privind incetarea stimulentului educational pentru familiile beneficiare

Dispozitia nr 80 privind convocarea Consiliului Local

Dispozitia nr 81 privind virarea unor credite bugetare

Dispozitia nr 94 privind desemnarea comisiei pentru licitatia publica cu strigare de vanzare a imobilelor inscrise in C.F. nr.100040 Merghindeal, nr.cadastral 556 si C.F. nr.100785 Merghindeal, nr.cadastral 4033 situate in intravilanul satului Merghindeal, comuna Merghindeal , proprietatea privata a comunei Merghindeal

Dispozitia nr 97 privind constituirea comisiei de evaluare a bunurilor apartinand domeniului privat al comunei care vor fi vandute prin licitatie publica cu strigare

Dispozitia nr 99 privind convocarea Consiliului Local

Dispozitia nr 109 privind virarea unor credite bugetare

Dispozitia nr 116 privind virarea unor credite bugetare

Dispozitia nr 117 privind delegarea atributiilor secretarului comunei Merghindeal , pe perioada concediului legal

Dispozitia nr 118 privind stabilirea si comunicarea sarcinilor privind aprovizionarea rationalizata a populatiei cu produse agroalimentare , pe timp de razboi si alte situatii deosebite prevazute de lege

Dispozitia nr 126 privind numirea Comisiei de receptie calitativa si cantitativa a lucrarilor executate conform prevederilor art.28.12 si 28.13 din cadrul contractului privind obiectivul de investitii  Bransamente la reteaua de alimentare cu apa in localitatile Merghindeal si Dealu Frumos din comuna Merghindeal

Dispozitia nr 135 privind convocarea Consiliului Local

Dispozitia nr 138 privind convocarea Consiliului Local

Dispozitia nr 141  privind virarea unor credite bugetare

Dispozitia nr 178 privind beneficiarii stimulentului educational pentru anul scolar 2017-2018

Dispozitia nr 195 privind desemnarea comisiei pentru licitatia publica cu strigare de vanzare a unor bunuri mobile , proprietate privata a comunei Merghindeal  – buldoexcavator marca Hymac 370 c si 60 corpuri de iluminat stradal

Dispozitia nr 196 privind numirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor privind obiectivewle de investitii  Reparatii trotuare si podete Merghindeal

Dispozitia nr 203 privind virarea unor credite bugetare

Dispozitia nr 204 privind convocarea Consiliului  local

Dispozitia nr 210 privind convocarea Consiliului  local

Dispozitia nr 214 privind desemnarea doamnei Prescurea Daniela , persoana responsabila cu probleme de arhiva

Dispozitia nr 215 privind completarea Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte Merghindeal

Dispozitia nr 216 privind numireaComisiei de receptie la terminarea lucrarilor privind obiectivele de investitii Reaparatii curente cladire curtea primariei

Dispozitia nr 218 privind completarea Comisiei de selectionare a documentelor din arhiva comunei Merghindeal

Dispozitia nr 219 privind constituirea grulului de lucru pentru implementarea  POAD 2017/2018 la nivelul comunei Merghindeal

Dispozitia nr 220 privind virarea unor credite bugetare

Dispozitia nr 221 privin convocarea Consiliului local

Dispozitia nr 222 privind efectuarea inventarului comunei Merghindeal si numirea comisiei de inventariere

Dispozitia nr 229 privind numirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor privind obiectivele Extindere sistem de securitatea si siguranta

Dispozitia nr 230 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne in perioada 1 noiembrie 2017 – 31 martie 2018 pentru familiile si persoanele singure altele decat cele beneficiare de ajutor social

Dispozitia nr 232 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate , angajat contractual in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Merghindeal , constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor

Dispozitia nr 238 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru d-na Latcu Aurica

Dispozitia nr 244 privind virarea unor credite bugetare

Dispozitia nr 245 privind convocarea Consiliului local

Dispozitia nr 246 privind desemnarea comisiei pentru licitatia publica cu strigare de vanzare a imobilelor inscrise in C.F. nr.100785 Merghindeal , nr cadastral 4033  , numar administrativ 155 Merghindeal si C.F. 100815 Merghindeal , nr cadastral 4035 numar administrativ 153 Merghindeal situate in intravilanul satului Merghindeal , comuna Merghindeal , proprietatea privata a comunei Merghindeal

 

 

 

 

Comments are closed.